• surf-net-logoАз бях изключително впечатлен от подхода и задълбочения анализ, който консултантите от Бест Партнърс ООД направиха за нашата фирма, за да можем да кандидатстваме за безвъзмездна помощ по ОП Конкурентоспособност и съответно да се наредим сред фирмите, сключили договор за финансиране. Силно ме впечатли техния опит в ИКТ сектора и знанията, с които разполагаха за интернет бизнеса. Те са изключително подготвени, ентусиазирани, енергични и отдадени на работата си. Работиха в изключително динамична среда и много кратки срокове. Положиха изключителни усилия, но успяха да се вместят в рамките на отворения прозорец за кандидатстване. За мен е изключително удоволствие да работя с тях. Вече имаме 3 успешно изпълнени проекта и продължаваме заедно смело напред.

  Цветомир Цветков, Управител на Интернет доставчик, Нет-сърф.нет ООД

 • install-ingeneringРаботя с консултантите от Бест Партнърс ООД от 2011 година след като имах неуспешни опити за кандидатстване по ОП Конкурентоспособност. Бях загубил вяра и увереност, че нашата фирма може да получи финансиране по тази програма. Тогава, реших за последен път да опитам и да се доверя на опита и знанията на Управителя на фирмата Любомир Танев, който успя да ми предаде неговата увереност, че заедно ще можем да успеем и до този момент вече имаме 3 успешни съвместни проекта. Силно препоръчвам на всеки, който би искал да кандидатства за безвъзмездно финансиране да се обърне към консултантска фирма Бест Партнърс ООД.

  Сергей Стоянов, Управител на фирма за тръбопроводи, Инстал Инженеринг СВ ООД

 • Аз силно бих искала да препоръчам консултантска фирма Бест Партнърс ООД на всеки, който се нуждае от безвъзмездно финансиране. Благодарение на тези млади и изключително подготвени в тази специфична област консултанти аз успях да построя най-модерната сграда в град Монтана и да я превърна в най-съвременния център за стартиращи ИТ фирми. Без тяхната помощ намаше да мога да постигна нищо, от това което постигнах благодарение на техните знания, умения и усилия. Без съмнение за мен те са моите „Бест Партнърс“.

  Камелия Евгения-Игнатова, Управител на Бизнес Инкубатор Монтана, Кънектед ЕООД

 • logo„Ние познаваме консултантска фирма Бест Партнърс ООД от 2009 година. Имахме късмет да се запознаем с тях още в началото на еврофондовете в България и оттогава работим неизменно съвместно по редица проекти. Благодарение на нашето партньорство успяхме да модернизираме част от производствения си парк. Съвместната ни работа ни спести много усилия и средства , както и промени към добро представата ни за смисъла и ползата от ползването на професионална консултантска услуга при създаване и управление на проект . Препоръчвам на всички мои партньори и колеги, както и на всеки, който има нужда от финансиране по европейските програми да се обърне за консултантска помощ към Бест Партнърс ООД“.

  Красимира Петрова, Крум Христов, Управители, Водещ производител в металообработването, БКК-95 ООД

 • logoИзползването на добър консултант при усвояването на средства по ОП Конкурентоспособност е задължително и е свързано с правилното планиране на дейностите, методологията, графика за изпълнение на дейностите по проекта, което кореспондира и с най-важното за бенефициента – своевременното и пълно изплащане на безвъзмездната помощ. Партньорството с Бест Партнърс спести на дружеството множество усилия по създаването и управлението на проектите.

  Евгени Станчев, Изпълнителен директор, Подемкан АД