Case Studies

Ако желаете да се запознаете с някои от нашите успешно завършени проекти, моля посетете линкът по-долу. Екипът на Бест Партнърс започна управлението на проекти по процедура BG161PO00.12Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”.
Повече

Референции

Екипът на Бест Партнърс започна управлението на проекти по процедура BG161PO00.12Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”. Екипът на Бест Партнърс започна управлението на първата фаза проекти по процедура BG161PO003-2.2.01
Повече

Полезна информация

Екипът на Бест Партнърс започна управлението на проекти по процедура BG161PO00.12Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”. Екипът на Бест Партнърс започна управлението на първата фаза проекти по процедура BG161PO003-2.2.01
Повече

Клиенти