„Бест Партнърс” ООД е водеща консултантска компания в областта на подготовката и управлението на проекти за бевъзмездна финансова помощ за малкия и среден бизнес, земеделието и селския туризъм, университети и неправителствени организации по европейските фондове.

Мисия

Ние правим клиентите си по-конкурентни, по-ефективни и по-успешни чрез нашите знания, опит и умения.

Ценности

Коректност и професионализъм, отговорност и креативност;
Можем да правим – това, което правим;
Помагаме на клиентите си да открият нови хоризонти пред бизнеса си;
Творчеството и иновациите ни вдъхновяват;
Ценим и развиваме хората си.

Визия

Да бъдем разпознавани като най-добрите партньори в областта на изготвянето и управлението на проекти по програмите на ЕС.

Мото

Усвояваме заедно!

Допълнителна информация

„Бест Партнърс“ EООД е учредено през 2007 година в СГС с реш. по ф.д. № 13705/2007.
Адрес на управление: София, ж.к. „Илинден“, ул. Сава Михайлов, бл. 146.
Представляващ и МОЛ: Любомир Танев

ЕИК по БУЛСТАТ: 175365124.
ДДС номер: BG175365124.