В началото на 2013 г. дружеството „Бест Партнърс” стартира нова дейност в рамките на съществуващото предприятие под формата на развойна дейност в областта на техническите науки и по-конкретно в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). Дружеството стартира с разработване на уеб-базирани приложения и приложения за мобилни устройства, работещи под Android и iOS.

Система за споделено пазаруване,

представляваща уеб-базирано и мобилно приложение за споделено пазаруване в реално време, наречена КУПИ МИ. Тази система позволява на група от потребители, употребяващи различни по тип устройства, работещи под различни операционни системи, използващи различни по вид Интернет комуникации да създават списъци за споделено пазаруване в реално време. В същността си КУПИ МИ позволява тези процеси да се случват бързо, лесно и просто с помощта на няколко движения върху екрана на мобилното устройство или с мишката на компютъра. виж Свидетелство за Полезен модел
Пълен лиценз;
Стъпков лиценз.

Система за централизиран обмен на счетоводни и/или електронни документи

представлява компютърна система за централизиран обмен на фактури и документи чрез използване на общ сървър с база данни (облак). Главните характеристики на системата се състоят в създаване, съхраняване и синхронизиране на данни от фактури и други документи (например платежни нареждания, оферти, протоколи и други), предоставяне на достъп до определени потребители с различни нива на достъп (администратори и потребители, счетоводители, счетоводни фирми или други), извършване на определени автоматизирани действия с цел по-ефективно използване на наличната информация. Системата ще позволява създадените документи да могат да се интегрират със съответния счетоводен софтуер, който потребителите на системата ползват и по този начин директно да се визуализират на екрана с цел последваща обработка и извличане на информация. виж Свидетелство за Полезен модел
Пълен лиценз;
Стъпков лиценз.

Софтуерна платформа за oблачна инфраструктура за интегриране на Система за централизиран обмен на счетоводни и/или електронни документи и налични счетоводни софтуерни продукти

Административен панел
Модул Регистрация
WEB базиран потребителски интерфейс
Интерфейсен модул за upload/download на финансови документи
Интерфейс за управление на достъпа до системата
Модул регистрация на контрагенти
Модул регистрация на контакти
Модул регистрация на оферти и договори
Модул за генериране на финансови документи – данъчни фактури
Модул операции по финансови документи
Модул за въвеждане и дизайн на шаблони на данъчни документи
Модул справки
Интерфейс за управление на достъпа до системата
Модул за регистриране на касови плащания
Модул за интеграция с фискални принтери
Модул за импорт на банкови плащания
Модул за регистрация на електронни плащания
Модул справки
Интерфейс за управление на достъпа до системата
Модул за управление на достъпа до документи
Модул за автоматично / ръчно пренасочване на документи
Модул за upload на доклументи
Интерфейс за управление на достъпа до системата
Модул индивидуален график
Модул назначения
Модул регионална структура
Модул автоматично пренасочване на задачи
Модул справки
Интерфейс за управление на достъпа до системата.