„Бест Партнърс” ООД е водеща консултантска компания в областта на подготовката и управлението на проекти за бевъзмездна финансова помощ за предприятия, публични администрации, университети и неправителствени организации по програмите на ЕС.
За да поддържаме високото качество на обслужването на нашите клиенти се нуждаем от наемане на допълнителни експерти на следните свободни позиции.
Младши експерт "Европейски проекти"
Изисквания:
• Бакалавърска степен в релевантна дисциплина. Предимство са дисциплини като: финанси, счетоводство, публична администрация, индустриален мениджмънт;
• Отлично познаване на европейските програми и свързаното с тях законодателство;
• Доказан опит в разработване и/или управление на проекти по европейски програми;
• Познания в областта на финансовите анализи;
• Отлична комютърна грамотност – MS Word и Excel;
• Познаването на ЗОП, ПМС 55 и опит в областта е предимство;
• Владеене на английски език;
• Умения да координира проекти;
• Способност да работи ефективно в екип;
• Аналитичен и комбинативен начин на мислене;
• Ориентираност към постигане на резултати.

Отговорности:
• Участва в набирането, обработването и оценката на информация за възможностите за финансиране на проекти на клиенти на Бест партнърс по европейски програми;
• Изготвя оферти за разработването на проекти на Бест партнърс пред потенциални клиенти;
• Участва в разработването на бизнес планове, финансови, както и цялостни проекти на клиенти за кандидатстване по структурните фондове на ЕС и Програмата за развитие на селските райони;
• Участва в управлението и отчитането на вече одобрени за изпълнение проекти на клиенти на Бест партнърс.

Ако искате да се присъедините към нашия екип, моля изпратете автобиография на следната електронна поща: careers[@]bestpartners.bg. На интервю ще бъдат поканени само селектираните по документи кандидати.