„Бест Партнърс” ООД е водеща консултантска компания в областта на подготовката и управлението на проекти за бевъзмездна финансова помощ за предприятия, публични администрации, университети и неправителствени организации по програмите на ЕС.
За да поддържаме високото качество на обслужването на нашите клиенти се нуждаем от наемане на допълнителни експерти на следните свободни позиции.
Изисквания:
• Бакалавърска степен в релевантна дисциплина. Предимство са дисциплини като: финанси, счетоводство, публична администрация, индустриален мениджмънт;
• Отлично познаване на европейските програми и свързаното с тях законодателство;
• Доказан опит в разработване и/или управление на проекти по европейски програми;
• Познания в областта на финансовите анализи;
• Отлична комютърна грамотност – MS Word и Excel;
• Познаването на ЗОП, ПМС 55 и опит в областта е предимство;
• Владеене на английски език;
• Умения да координира проекти;
• Способност да работи ефективно в екип;
• Аналитичен и комбинативен начин на мислене;
• Ориентираност към постигане на резултати.

Отговорности:
• Участва в набирането, обработването и оценката на информация за възможностите за финансиране на проекти на клиенти на Бест партнърс по европейски програми;
• Изготвя оферти за разработването на проекти на Бест партнърс пред потенциални клиенти;
• Участва в разработването на бизнес планове, финансови, както и цялостни проекти на клиенти за кандидатстване по структурните фондове на ЕС и Програмата за развитие на селските райони;
• Участва в управлението и отчитането на вече одобрени за изпълнение проекти на клиенти на Бест партнърс.

Ако искате да се присъедините към нашия екип, моля изпратете автобиография на следната електронна поща: careers[@]bestpartners.bg. На интервю ще бъдат поканени само селектираните по документи кандидати.