Кои сме ние?

„Бест Партнърс” ООД е водеща консултантска компания в областта на подготовката и управлението на проекти за бевъзмездна финансова помощ за малкия и среден бизнес, земеделието и селския туризъм, университети и неправителствени организации по европейските фондове…
Повече

Иновации

В началото на 2013 г. дружеството „Бест Партнърс” стартира нова дейност в рамките на съществуващото предприятие под формата на развойна дейност в областта на техническите науки и по-конкретно в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). Дружеството стартира с разработване на уеб-базирани приложения и приложения за мобилни устройства, работещи под Android и iOS…
Повече

Кариера

„Бест Партнърс” ООД е водеща консултантска компания в областта на подготовката и управлението на проекти за бевъзмездна финансова помощ за предприятия, публични администрации, университети и неправителствени организации по програмите на ЕС.
За да поддържаме високото качество на обслужването на нашите клиенти се нуждаем от наемане на допълнителни експерти на следните свободни позиции.
Повече